Privacystatement

Laatst gewijzigd op 15 april 2020

Bij Henzen Honing heeft uw privacy de hoogste prioriteit. Wij verwerken daarom zo min mogelijk persoonsgegevens, maken gebruik van versleutelde verbindingen en verzamelen gepseudonimiseerd statistieken over het bezoek aan Henzenhoning.nl . Henzen Honing verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Henzen Honing en de door contactaanvragen en via mail verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Verwerking van persoonsgegevens

Bestelformulier

Bij het afhandelen van bestellingen die u plaatst via het bestelformulier verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

De gegevens die u invult op het bestelformulier worden beveiligd opgeslagen op een Europese server van Jotform.

Uitsluitend medewerkers van Henzen Honing hebben toegang tot de berichten die via het bestelformulier worden verstuurd.

Statistieken

Wij verzamelen statistieken over het bezoek op HenzenHoning.nl. Dit doen wij om de structuur en inhoud van de website verder te kunnen optimaliseren en om ons productaanbod te analyseren en optimaliseren.

Bij het verzamelen van de statistieken worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Het ip-nummer van de internetaansluiting waarmee u henzenhoning.nl bezoekt. Dit ip-nummer wordt onherkenbaar gemaakt door middel van hashing. Daardoor kunnen wij niet zien vanaf welke ip-nummers de pagina’s van henzenhoning.nl bezocht zijn.

Bij het verzamelen van de statistieken worden geen cookies geplaatst.

Beveiliging

Henzen Honing heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Beveiligde verbinding (ssl / https)

De communicatie tussen uw browser en de website Henzenhoning.nl maakt volledig gebruik van versleutelde verbindingen via het https-protocol. Daardoor is het voor derde partijen zeer moeilijk om na te gaan welk pagina’s u op onze site bezoekt en de berichten te onderscheppen die u via het contactformulier naar ons verstuurt. Wij zorgen er voor dat de kwaliteit van de gebruikte encryptie zo optimaal mogelijk is. U kunt dit zelf controleren via de Qualys SSL Test. In deze test behalen wij de maximale score A+.

Links

Op de website van Henzen Honing zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Henzen Honing kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Henzen Honing dan kunt u deze richten aan Henzen Honing, Koningin Emmastraat 17, 3931 EC Woudenberg, of per e-mail: albert@henzenhoning.nl.

Inzage en correctie van gegevens

Als relatie van ons kunt u een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kunt u een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.