Bij-zonderheden

Lindedracht in volle gang en live te volgen

Momenteel staan de lindes in Woudenberg in volle bloei. Voor veel insecten en vooral voor de honingbij is de lindedracht de belangrijkste tijd van het jaar. De langste dag is geweest, en een goede lindedracht is veelal de laatste kans om de voedselvoorraad aan te vullen voor de komende winter. Na juli bloeit er in het dorp sporadisch nog wel het een en ander, maar niet zo massaal.

Een overvloedige lindedracht is niet vanzelfsprekend. Er zijn jaren dat de omstandigheden dusdanig tegenzitten dat er niet of nauwelijks nectar op de linde te halen valt. Wat is er nodig voor een goed linde-jaar?

Ten eerste vocht. Lindes staan graag met de wortels in natte grond, en een aantal forse regenbuien voorafgaand aan de bloei zijn essentieel om de sapstromen in de lindeboom goed op gang brengen.

Ten tweede warmte. Lindebomen produceren nectar bij temperaturen boven de 25 graden celcius.

Ten derde een relatief lage luchtvochtigheid. Als aan al deze voorwaarden is voldaan zal een lindeboom nectar produceren, voornamelijk in de middag en avond.

Dankzij het nieuwe Wolf-Waagen monitor systeem kan de imker zijn bijen nauwkeurig observeren. De afbeelding hierboven geeft een inkijkje in de weersomstandigheden en het effect daarvan op de bijen en de lindedracht.

De blauwe lijnen linksboven in het staafdiagram geven de neerslag aan. op 18 juni en de dagen daarvoor heeft het flink gehoosd in Woudenberg. Sindsdien is het droog, aan de eerste voorwaarde is ruimschoots voldaan.

De rode lijn geeft de buitentemperatuur aan met het dagelijkse min-en maximum. De paarse lijn is de luchtvochtigheid en die beweegt min of meer tegengesteld met de temperatuur. In de nacht koelt het af en stijgt de luchtvochtigheid, overdag warmt het op en daalt de lunchtvochtigheid, mits het niet regent.
Het groene staafdiagram toont de veranderingen in het gewicht van de bijenkast, in dit geval per uur. De lichtgroene curve is de cumulatieve gewichtsverandering. en per dag geeft het systeem aan wat de opbrengst of afname is geweest.

Zo is te zien dat op 24 juni de kast 2.71 kilo zwaarder is geworden. In de ochtend gaan de bijen de kast uit en daalt het gewicht. Als rond 11.00 de temperatuur boven de 25 graden oploopt, stijgt het gewicht dat de kast binnenkomt met het uur. Dit gaat door tot 21.00 uur in de avond, en daarna is het vrij abrupt afgelopen.
Op dagen dat de temperatuur niet of nauwelijks boven de 25 graden komt (18, 19, 20 en 22 juni) wordt de kast ongeveer 1 kilo zwaarder. Op de dagen dat het zomers warm is (21, 23 en 24 juni) is de gewichtstoename veel groter, tot wel 3.6 kilo! Sinds het begin van de metingen 9 Juni is de kast 15 kilo zwaarder geworden. Deels bijen en stuifmeel maar voor het overgrote deel nectar die is omgezet in honing.

Bijen kennen geen maat. Het zijn economische beestjes, zolang het meer energie oplevert dan dat het kost zullen ze nectar blijven halen. Bij overvloedige dracht sjouwen ze ieder beschikbaar celletje vol. Zelfs de koningin moet dan maar even inschikken, eten gaat voor eitjes leggen. Imkers zeggen dan dat “het broednest verzuipt in het voer” De imker probeert de bijen zoveel mogelijk ruimte te geven om honing op te slaan. Zowel door een extra honingkamer te plaatsen als door regelmatig de verzegelde raten uit te nemen en deze te vervangen door geslingerde ramen van de voorjaarsdracht. Deze raat hoeven de bijen alleen maar schoon te likken en waar nodig te repareren. Binnen enkele dagen zitten ook deze ramen weer vol met honing.

Het Linde-feest gaat door tot en met vrijdag 26 juni zoals het er nu naar uit ziet. Dan komt er regen en koelt het weer af. Tot die tijd geniet de imker van de topdrukte op de bijenstand en bewondert hij het opportunisme en de tomeloze werklust van de bijen. Van 5 uur in de ochtend tot na 10 uur in de avond zijn de bijen non-stop bezig!